------    De grauw gemarkeerde dagen zijn bezet    ------   

                                               Maanden die niet worden genoemd zijn nog volledig vrij !

MP N